Praha, Dec 16,2017 -- Army Values

Je strašně snadné splynout s davem. Davem běžných lidí, kteří hledí jen na sebe a svoji zábavu. Lidí, kteří si nevidí dále než na špičku vlastního nosu. I takoví lidé jistě znají slova loajalita, povinnost, respekt, nesobecká služba, čest, integrita nebo osobní odvaha. Neznají však jejich význam. Neví jak tato, pro ně pouhá slova, převést do každodenního života.

Přitom by měly ARMY VALUES být nedílnou součástí každého dne, každé hodiny. Jednoduchá pravidla, kterými by se měl řídit nejen voják, ale každý z nás. Přinášejí totiž zejména slušnost, vytvalost, píli a nasazení každého z nás. Přečtěte si je znovu, osvěžte si tyto základní hodnoty.

Protože těchto sedm hodnot je to co odlišuje vojáka a slušného člověka a ty ostatní. A pro vojáky naší jednotky, bude rok 2018 právě ve znamení Army Values.