Tymákov, Západní Čechy, Apr 15,2018 -- Záchranné sbory

Vojáci druhé pěší divize podpořili koordinační cvičení sborů dobrovolného hasičstva SDH Sedlec, SDH Šťáhlavy a záchranářů. V roli zraněných poskytli záchranným složkám možnost nacvičit si evakuaci raněných z hořícího domu i následnou první pomoc. Součástí celé akce bylo i profesionální školení první pomoci, kterého se zúčastnili i vojáci naší jednotky. „Celá akce byla velmi přínosnou, a to nejen proto, že jsme mohli pomoci záchranným složkám se zdokonalit v jejich práci, ale také proto, že jsme se sami mohli dostat do podobné akce. A zejména proto, že díky skvělému školení jsme si osvěžili a prohloubili naše znalosti první pomoci, které se našim lidem mohou hodit nejen ve vojenském, ale zejména běžném civilním životě,“ říká CPT Syka, velitel jednotky. Zbývá dodat, že podobné cvičení většího rozsahu se plánuje na léto. A naše jednotka u něj rozhodně nebude chybět.

Second Infantry Divisions soldiers supported the co-ordination exercise of voluntary fire brigade SDH Sedlec a SDH Šťáhlavy and rescue teams. In the role of the wounded, they provided rescue forces with the opportunity to practice the evacuation of the wounded from the burning house and the subsequent first aid. Part of the event was a professional first aid training, which was also attended by soldier of our unit. "The whole event was very beneficial, not only because we could help the rescue teams improve their work, but also because we could get ourselves into a beneficial event. And especially because of the great first aid training, where we refresh and deepen our first-aid knowledge that can be useful to our people not only in military but especially during ordinary civilian life, "says CPT Syka, unit commander. It is to be added that such a larger exercise is planned for the summer. And our unit will definitely not miss it.