Plzeňsko, Mar 23,2018 -- Bloody Friday

Vojáci 2ID(A) se zúčastnili Reenacting/MilSim - Plzeňský kraj akce Bloody Friday. V příkladné spolupráci s dalšími jednotkami jsme provedli průzkum prostoru, vyhledání vhodného místa pro zázemí, jeho vybudování (včetně obvaziště i plně výkonného velitelství) a následně odveleli a provedli operaci zaměřenou na záchranu rukojmích z držení teroristické skupiny.

Děkujeme za příkladnou spolupráci
2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted
3rd Battalion 7th Marines Regiment, Alpha Company- Reenacted
SAD / SOG - Shadow Group
1st.RA Regiment "Vikings" - reenacting
a za organizaci
615th Military Police Co. (CZ)

2ID(A) soldiers participated in the Bloody Friday reenacting military-simulation event. In the exemplary cooperation with other units, we conducted recon of the area, build FOB (including the first aid staion and fully operational HQ). Afterwards we commanded and participled on the mission, which aims was a liberation of hostages holded by terorists.

We thank for cooperation to
2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted
3rd Battalion 7th Marines Regiment, Alpha Company- Reenacted
SAD / SOG - Shadow Group
1st.RA Regiment "Vikings" - reenacting
and for organisation to:
615th Military Police Co. (CZ)