Brdy, Jan 13,2018 -- Fabián XII

Vojáci druhé pěší divize (airsoft) se zúčastnili tradičního „novoročního“ pochodu Fabián, který vede přes brdské kopce. Trasu 19,62 kilometrů a s převýšením získaným 551 metrů a ztraceným 492 metrů, jsme i s dlouhými zastávkami, které byly z velké části vyplněny vojensko-historickými přednáškami, urazili za 5 hodin a 25 minut. Během dvanáctého ročníku pochodu jsme se potkali s řadou spřátelených jednotek, například s 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted, 2/2 Marines, Echo Company USMC Reenacted a 615th Military Police Co. (CZ) a dalšími. Jako každoročně děkujeme za pořádání SGT Fričovi (75RGR) a těšíme se na další ročník!

Soldiers of the Second Infantry Division (Airsoft) took part in the traditional "New Year`s" march Fabián. Route 19.62 kilometers and 551 meters elevation high and 492 meters down, with long stops (largely filled with military-historical lectures), offended in 5 hours and 25 minutes. During the 12 year of the march, we met a number of friendly units, such as 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted, 2/2 Marines, Echo Company USMC Reenacted a 615th Military Police Co. (CZ). Like every year we thank SGT Frič (75RGR) and we look forward to next year!