Praha, Dec 27,2017 -- CPT Syka byl oceněn za dlouhodobou CSR činnost

V rámci oslavy Dne Díkůvzdání, kterou každoročně organizuje 2. pěší divize, respektive KVH JTF Raiders byl letos oceněn vyznamenáním Military Outstanding Volunteer Service Medal kapitán Radek Syka. Poručík Milan Laube, velitel jednotky, mu vyznamenání předal za jeho dlouholetou práci v oblasti charity, neboť kapitán Syka je původcem, garantem a dlouholetým motorem jednotkové sbírky pro Dětské centrum, kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let.