Plzeň, Nov 09,2019 -- Valná hromada 2019

Minulý víkend se v Plzni uskutečnilo zasedání valné hromady našeho Klubu Vojenské Historie JTF Raiders z.s.

Na tomto každoročním zasedání jsme vyhodnotili aktivity našeho klubu za uplynulé období, seznámili se s plánem následujících akcí po zbytek letošního roku a hrubým plánem pořádaných akcí v roce příštím. Představili jsme si i cíle, kterých bychom chtěli v příštím roce dosáhnout.

Také jsme zhodnotili fungování klubu a jednotky, naše silné i slabé stránky a kde máme prostor na zlepšení.

Důležitým bodem valné hromady, bylo seznámení se s aktualizovanými verzemi stanov KVH JTF Raiders z.s. a interními předpisy jednotky, které prošli velkou revizí a úpravami.