Praha, Plzeň, Nov 11,2019 -- Den veteránů

Ve Flandrech rozkvétají máky,
tam, kde řad hrobů křivolaký
nás hlídá; a vysoko v dáli
snad skřivani se rozzpívali,
však děla přehlušují ptáky.

Jsme Mrtví.
Avšak ještě včera,
než jitro přešlo do večera,
my lásku znali
a teď spíme
na polích flanderských.

Vy buďte ti,
kdo v boj se dají,
když z rukou našich upadají
pochodně; zas zdvihněte je výš
zradíte-li, pak neuhlídá kříž
náš klid,
ač máky rozkvétají
na polích flanderských.