Plzeňsko, Jun 22,2019 -- Cool brigáda

Když někdo, kdo nás dlouhá léta podporuje, potřebuje pomoci, tak neváháme ani chvíli. Proto jsme strávili volný víkend na Sawmillu, kousek od Plzně a pomáhali s obnovou plotu areálu. Odměnou nám bylo vynikající jídlo, dobrá nálada a podrobné seznámení a řízení vozidla HMMWV ve verzi M1038.

If someone, who supported us a long time, need a help so we go. It is why we was on Sawmill near the Pilsen city and help to restore of fence of the area. Like a reward was a great food, good mood and detail presentation of HMMWV vehicle in version M1038 and it driving.