Plzeň, Jun 03,2019 -- Znovuotevření muzea

Po měsíci jsme se opět vrátili do "Pekla". Tentokrát ale při příležitosti znovuotevření muzea generála Pattona "Patton Memorial Pilsen", které se po roční rekonstrukci znovu otevřelo návštěvníkům. Ti se mohou těšit na novou expozici, která mapuje pohyb americké armády po evropských bojištích až do Plzně.

Celá 2nd Infantry Division (Airsoft) přeje muzeu vše nejlepší a hodně zdaru. Kurátoři Milan Carabacha Jisa a Ivan Rollinger odvedli velký kus práce a právem se tak mohou označovat za otce tohoto muzea.

"Bojovat za něco je lepší, než žít pro nic."
Gen. Patton

S tímto citátem jim děkujeme za dlouholetou podporu a spolupráci při Slavnosti svobody.

Second To None!

After a month we are back in "Peklo" (Hell). In this time we are visit reopened museum of general Patton "Patton Memorial Pilsen", which is newly open for visitors after year reconstruction. They can see new exhibition mapped moving of U.S.Army on European battlefields to Pilsen.

All 2nd Infantry Division (Airsoft) wishes all the best to the museum. Curators Milan Carabaca Jisa and Ivan Rollinger makes great job and they are real fathers of this museum.

"Better fight for something than live for nothing"
Gen. Patton

Whit this quote we are thanks for longtime support and cooperation on Liberation Festival.

Second To None!