Plzeňsko, Sep 30,2018 -- Training Day 2018

Poslední zářijovou neděli, se naše jednotka, rozšířena o dva nováčky, zúčastnila tréninkového cvičení Training Day 2018.

Jednotka si prošla pořadová cvičení, vojáci absolvovali nauku o zbraních - bezpečnost při zacházení se zbraněmi, manipulaci se zbraněmi, druhy závad a jejich odstranění, střelecké pozice a přechod mezi nimi a praktickou zkoušku střelby na cíl.

V odpoledních hodinách pokračovala nauka druhy a použitím formací, pohybem ve formacích a ručními signály. Po absolvování teorie, se jednotka odebrala na praktickou část, která spočívala v přesunu neznámým terénem a vyhledáním nepřítele, které bylo zakončeno otevřeným konfliktem.

Training day 2018 byl v podvečer ukončen slavnostním nástupem, kde byla zdůrazněna všechna pozitiva a negativa, která se objevila během cvičení a věci nutné do budoucna vypilovat.

Na závěr slavnostního nástupu byl dle rozkazu GO-2018-03 povýšen PFC Bohdan Bernard do hodnosti SPC.