Plzeň, Jan 01,2017 -- Oslavy 100 let

V letošním roce slaví americká 2. pěší divize „Indianhead“ kulaté 100. výročí svého zformování, které proběhlo v říjnu roku 1917 ve francouzském Bourmontu. Nejenom k tomuto výročí divize připravuje naše jednotka spolu s dalšími partnery rozsáhlé aktivity mnoha forem, které budeme postupně představovat a na kterých také vedeme aktivní spolupráci přímo s „2nd Indianhead Division Association“, tedy americkou organizací sdružující válečné veterány a bývalé příslušníky této slavné divize. Právě zmíněná veteránská organizace chystá letos ve dnech 13. až 16. září velké výroční setkání všech žijících veteránů divize a oslavu 100. výročí zformování. A i vy můžete pomoci s organizací této akce. Ptáte se jak?

Veteránská organizace je, stejně jako my neziskovka a proto hledá proto partnery a dobrovolníky, kteří by jí pomohli s financováním celé akce, a to především za účelem uhrazení nákladů pro zajištění možnosti co nejširší účasti veteránů. Za tímto účelem byla zřízena dobrovolná finanční sbírka na speciálním webovém portálu GoFundMe, kam lze zaslat finanční dar jakékoliv výše. Pokud i vy chcete podpořit svým příspěvkem tuto akci, můžete tak učinit skrze tento odkaz: https://www.gofundme.com/2rnes24 (Platba je vedena skrze klasický internetový převod za pomoci platební karty).

Členové asociace budou rádi za jakoukoliv, byť symbolickou částku, kterou podpoříte jejich nemalé úsilí. Budeme rovněž rádi, pokud nám pomůžete tuto výzvu dále rozšířit nejenom mezi vojensko-historickou komunitu. Předem děkujeme za pomoc. My jsme náš přípěvek už zaslali. Přidáte se k nám?