Plzeň, Dec 26,2016 -- Tradiční vánoční dárek pro Dětské centrum v Plzni.

Tradiční vánoční dárek přinesli členové 2IDAS do Dětského centra v Plzni. "Už po sedmé jsme zavítali o Vánocích do centra, abychom maličko zlepšili Vánoce dětem, které nemají rodinu," říka CPT Radek Syka, bývalý velitel jednotky a zakladatel této dobročinné aktivity. SGT Černý, místopředseda klubu, k tomu dodává: "Pro náš klub, i pro nás jako jeho členy, je důležité, že všechny hračky i potřeby, které do dětského centra každoročně nosíme, jsou darované námi samotnými i našimi přáteli a příznivci. Ti navíc mají jistotu, že vše co nám svěří skutečně do dětského centra a k potřebným dětem doputuje." Zbývá dodat, že během zmíněných sedmi let klub dodal do dětského centra hračky a potřeby v hodnotě více než sto tisíc korun.