Plzeň, Dec 25,2018 -- Vánoce pro děti

Plzeň, 25. prosince 2018: Devět let nosíme radost do kojeneckého ústavu dětského domova pro děti do tří let (Dětské Centrum Šneček) v Plzni. Vždy na první svátek vánoční přineseme plné náruče hraček, potřeb pro děti i oblečení pro ty nejmenší. Odměnou nám je dětská radost těch nejmenších, kteří nemají to štěstí aby oslavili Vánoční svátky v kruhu své vlastní rodiny. „O to víc si vážíme práce sester, doktorek i dalšího personálu centra, kteří tráví vánoční čas s dětmi. Každý rok nám děkují za podporu kterou jim dáváme, ale vděk je na naší straně. Protože my děkujeme jim za péči a lásku, kterou těmto dětem dávají,“ říká MAJ. Syka, zakladatel a garant sbírky. A dodává: „Nikdy bychom ale nemohli takovou akci uskutečnit, kdybychom kolem sebe neměli úžasné lidi, kteří se do naší akce zapojili. Každý z vás je skvělý a my si vážíme toho, že s námi podporujete ty nejmenší.

Dobrovolná sbírka pro Dětské Centrum se letos konala už po deváté a každý rok se díky dobrovolným darům objevily pod stromkem v centru stovky hraček a v zázemí desítky kilo plen nebo oblečení pro děti. „Jsme rádi, že jste v tom s námi. Vážíme si toho a děkujeme každému z vás“, vzkazuje velitel jednotky, 2LT Hyža.

Pilsen, December 25, 2018: For nine years we are bringing the christmass mood into the Infant Children`s Home for Children under the age of three (Dětské centrum Šneček) in Pilsen. Always on the first Christmas holiday we are bringing full arms of toys, baby supplies and clothing for the smallest. The reward is the joy of the little ones who are not fortunate enough to celebrate the Christmas holidays in the circle of their own families. "We appreciate the work of nurses, doctors and other center staff who spend Christmas time with those children. Every year, thay thank us for the support we give them, but the gratitude is on our side. Because we thank them for the care and love they give to these children," says MAJ. Syka, the founder and guarantor of the collection. And he adds, "We could never do this if we did not have amazing people around us. Every one of you is great and we appreciate your support for the smallest.

A volunteer collection for the Children`s Center was held this year for the ninth year, and each year, thanks to voluntary donations, hundreds of toys and tens of kilo diapers or children`s clothing appeared under the tree. "We are glad you are with us. We appreciate it and thank each of you“, says the commander of the unit, 2LT Hyza.