Praha, Sep 02,2018 -- MAJ Syka ukončil svou činnost v jednotce

Dne 2. září 2018, ukončil svou činnost v naší jednotce, člensvtví v KVH a v souladu s pravidly KVH a SOP jednotky se zároveň vzdal velení 2nd Infantry Division (Airsoft) velice důležitý člověk MAJ Radek Syka. Jeho ochoty, nasazení a práce pro jednotku, klub i jednotlivce, ať již při přípravách akcí, jejich velení, nebo všude kde bylo potřeba, si neskonale vážím a měla by být pro všechny příkladem. Dle řádu nastupuji na pozici velitele 2nd Infantry Division (Airsoft) neboli 4BCT/2ID nově já, CW2 Miroslav Hyža a spolu s tím přichází několik organizačních změn.

Odvolávám tyto vojáky z jejich pozic:

1) Děkuji za dosavadní službu Company Officeru MAJ Radku Sykovi a tímto ho odvolávám z pozice Company Officer.

2) Děkuji za dosavadní službu Command Sergeant Majoru SSG Ondřeji Černému a tímto ho odvolávám z pozice Command Sergeant Major.

Zároveň jmenuji:

1) Do pozice Executive Officer jmenuji SSG Onřeje Černého

Primární odpovědností XO je podpora vedení jednotky, býti pravou rukou velitele a jeho oporou, exekutiva rozkazů na bojových, výcvikových i tréninkových akcích i v organizaci jednotky. Do odpovědností spadá i dohled nad ústrojní a výstrojní kázní. V tomto případě také citlivé a výkonné vedení 23rd „Tomahawk“ regimentu. Hlavní odpovědností nad rámec povinností je u SSG Černého organizace a vedení projektu „Slavnosti Svobody“.

2) Do pozice Command Sergeant Major jmenuji SGT Michala Stehlíka.

Primární odpovědností CSM je podpora velení jednotky, exekutiva rozkazů na bojových, výcvikových i tréninkových akcích i v organizaci jednotky. Do odpovědností spadá i dohled nad dodržováním Army Values, Warrior Standard, ústrojní a výstrojní kázní.

Zbývá dodat popis odpovědností pozice Company Officer jednotky:

Primárním úkolem CO jednotky je jednotku organizovat, velet jí, směřovat ji, organizovat akce a vést kvalitní spolupráci na úrovni velení s dalšími jednotkami. Zároveň je úkolem CO dbát na to, aby se jednotka prezentovala v co nejlepším světle. Úkolem CO při organizaci akcí či správě majetku jednotky je delegovat úkoly a dohlížet na jejich plnění, nikoli tyto sám fyzicky vykonávat.