Plzeň, Dec 01,2018 -- Vánoce pro děti

Pomůžete nám i letos vykouzlit úsměv dětem v Dětském centru (kojeneckém ústavu a dětském domovu pro děti do tří let) v Plzni? Letos to bude již po deváté, co s Vámi přineseme o Vánocích radost dětem, které nemají vlastní rodinu nebo jejich rodiny jsou ve finanční tísni.

Pomůžete nám i letos sesbírat hračky, se kterými si již vaše děti nehrají, oblečky, z kterých vyrostly a nebo hygienické potřeby, které malé děti denně potřebují?

Garantem akce je již devět let MAJ Radek Syka, který osobně ručí za to, že všechny dárky doputují tam, kam mají.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Will you make a smile on the face of children in Cheldren`s Center (Infant Institute and Children`s Home for Children under 3) in Pilsen? This year is nineth year what we bring together the joy to children which hasn`t owen family.

Will you help us to collect toys, with which your children are no longer playing, clothes which is too small or hygienic accesories?

The guarantor of the event is the MAJ`s Radek Syka, who personally guarantees that all presents will be delivered.

Thank you for helping with us!