May 7, 2017 -- Mise Velichovky pod taktovkou moderních vojsk