May 6, 2016 - May. 8, 2016 -- Slavnosti svobody 2016.

I letos jsme měli tu čest podílet se na organizování Slavností svobody v Plzni. Opět jsme pro Vás, návštěvníky, měli v našem kempu Camp Raiders připravenou spoustu zajímavých věcí. Děkujeme všem, kteří jste nás podpořili svoji návštěvou a děkujeme i všem ostatním klubům, jenž se letos Slavností svobody účastnili. Rovněž patří naše vélké díky městu Plzeň za to, že pro nás všechny tuto akci každoročně organizuje.